Vừa ví cầm tay vừa là túi đeo chéo. Túi xách đầu cá sấu( Hàng Quảng Châu) . 
 Chất liệu da pu . 
 Size ngang 28cm x 15cm x 3.5cm . 
 Sỉ: 320k.     Lẻ: 420k
 Có 3 màu: Màu đen , màu vàng và màu xanh
Vừa ví cầm tay vừa là túi đeo chéo. Túi xách đầu cá sấu( Hàng Quảng Châu) . 
 Chất liệu da pu . 
 Size ngang 28cm x 15cm x 3.5cm . 
 Sỉ: 320k.     Lẻ: 420k
 Có 3 màu: Màu đen , màu vàng và màu xanh