Túi cứu sinh First Aid Kit Bag 107 Pieces including Free Basic First Aid Guide included for Travel Car Home Travelling Caravan Camping Workplace FDA Approved
Bamboo shop CAM KẾT:
 Hàng chính hãng Nhập khẩu từ USA
 Ảnh shop cam kết giống 100% với sản phẩm bên ngoài
 Đổi trả nếu có lỗi
 Thanh toán trước 30%, nhận hàng thanh toán 70% còn lại
 Giao hàng 10-15 ngày
2 x Instant Cold (Ice) Packs
3 x Burn creams
1 x Whistle
1 x Tourniquet
6 x Alcohol prep pad
1 x CPR face mask
1 x first aid guide
1 x Cotton tipped applicators 10pcs/pack
2 x Conforming Bandages 7.5cm x 4.5m
2 x Conforming Bandages 5.0cm x 3.6m
2 x Triangular Bandages 96cm x 96cm x 136cm
1 x First Aid Tape Roll 1.25cm x 4.5m
3 x Wound Dressing 10cm x 10cm
1 x Crepe Bandage Roll 7.5cm x 4.5m
2 x Sterile Eye Pad 6cm x 8cm
30 x Adhesive Plasters 1.9cm x 7.6cm
10 x Adhesive Plasters 1.0cm x 4.0cm
1 x Foil Emergency Blanket 130cm x 210cm
3 x Non Adherent Pad 3" x 3"
2 x Knuckle Fabric Strips 7.5cm x 3.8cm
2 x Fingertip Fabric Strips 5.8cm x 4.5cm
10 x Antiseptic Wipes
12 x Safety Pins
2 x Medium Gloves
1 x Plastic Tweezers
1 x Medical Scissors
3 x disposable thermometer
1 x Red first aid bag 22x17x6cm