Túi cứu sinh First Aid Kit -175 Pieces - Bag. Packed with hospital grade medical supplies for emergency and survival situations
Bamboo shop CAM KẾT:
 Hàng chính hãng Nhập khẩu từ USA
 Ảnh shop cam kết giống 100% với sản phẩm bên ngoài
 Đổi trả nếu có lỗi
 Thanh toán trước 30%, nhận hàng thanh toán 70% còn lại
 Giao hàng 10-15 ngày
 • Alcohol Pad (15) 
  Cotton Bud (20) 
  PVC Gloves (1) 
  Tweezers (1) 
  Silver Survival Blanket (1) 
  Mouth to Mouth Mask (1) 
  ABD Pad (1) 
  Adhesive Bandage (large) (50) 
  Adhesive Bandage (medium) (15) 
  Adhesive Bandage (small) (15) 
  Adhesive Bandage (round) (12) 
  Waterproof Bandage (6) 
  Scissors (1) 
  Non-woven Triangular Bandage (1) 
  Gauze Swab (12 ply) (5) 
  Non-adherent Pad (10) 
  Adhesive Eye Pad (1) 
  Non-woven Tape (1) 
  Instant Ice Pack (1) 
  PBD Bandage (2) 
  PBT Bandage (large) (3) 
  Large First Aid Bandage (1) 
  Safety Pins (10) 
  Emergency Whistle (1)