Túi cứu sinh 90 Piece Premium First Aid Kit Bag - Includes 2 x Cold (Ice) Packs and Emergency Blanket for Home, Office, Car and Travel
Bamboo shop CAM KẾT:
 Hàng chính hãng Nhập khẩu từ USA
 Ảnh shop cam kết giống 100% với sản phẩm bên ngoài
 Đổi trả nếu có lỗi
 Thanh toán trước 30%, nhận hàng thanh toán 70% còn lại
 Giao hàng 10-15 ngày
2 x Instant Cold (Ice) Packs 
2 x Conforming Bandages 7.5cm x 4.5m 
2 x Conforming Bandages 5.0cm x 3.6m
2 x Triangular Bandages 96cm x 96cm x 136cm
1 x First Aid Tape Roll 1.25cm x 4.5m 
3 x Wound Dressing 10cm x 10cm
1 x Crepe Bandage Roll 7.5cm x 4.5m 
2 x Sterile Eye Pad 6cm x 8cm
30 x Adhesive Bandaids 1.9cm x 7.6cm
10 x Adhesive Bandaids 1.0cm x 4.0cm
1 x Foil Emergency Blanket 130cm x 210cm
3 x Non Adherent Pad 3" x 3"
2 x Knuckle Fabric Strips 7.5cm x 3.8cm
2 x Fingertip Fabric Strips 5.8cm x 4.5cm
10 x Antiseptic Wipes 
12 x Safety Pins
2 x Pairs of Medium Gloves
1 x Plastic Tweezers
1 x Medical Scissors