TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ
Ren lưới cổ yếm cao cấp 
- Mã số sản phẩm: DX1795235
- Màu sắc: Trắng, Xanh, Hồng, Đỏ  
- Chất liệu: Ren phối lưới cao cấp 
- Kích thước: Freesize ( 46kg đến 54kg mặc vừa)
- Chiều dài: 90 cm
 Lẻ: 470k/ Sỉ inbox
 TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ
Ren lưới cổ yếm cao cấp 
- Mã số sản phẩm: DX1795235
- Màu sắc: Trắng, Xanh, Hồng, Đỏ  
- Chất liệu: Ren phối lưới cao cấp 
- Kích thước: Freesize ( 46kg đến 54kg mặc vừa)
- Chiều dài: 90 cm
 Lẻ: 470k/ Sỉ inbox