hàng dùng tốt, ổn định chưa qua sửa chữa mặc dù đã hỏng 1 phần. Các loại phụ phí đóng đầy đủ nên máy móc còn chạy tốt
height: 153 cm
weight: 45 kg
82-60-85