Nuớc Hoa Nữ Chanel Chance Eau Tendre 50ml - NHN043540

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Nuớc Hoa Nữ Chanel Chance Eau Tendre 50ml - NHN043540

+ Mùi hương đặc trưng :
- Hương đầu: Bưởi, hương hoa lài.
- Hương giữa: Hổ phách, iris.
- Hương cuối: Gỗ tuyết tùng và xạ hương trắng.

Lẻ: 185k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Nuớc Hoa Nữ Chanel Chance Eau Tendre 50ml - NHN043540

+ Mùi hương đặc trưng :
- Hương đầu: Bưởi, hương hoa lài.
- Hương giữa: Hổ phách, iris.
- Hương cuối: Gỗ tuyết tùng và xạ hương trắng.

Lẻ: 185k/ Sỉ ib