Nuớc Hoa Nữ Chanel Chance Eau Tendre 100ml - NHN076570

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Nuớc Hoa Nữ Chanel Chance Eau Tendre 100ml - NHN076570

+ Mùi hương đặc trưng :
- Hương đầu: Bưởi, hương hoa lài.
- Hương giữa: Hổ phách, iris.
- Hương cuối: Gỗ tuyết tùng và xạ hương trắng.

Lẻ: 215k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Nuớc Hoa Nữ Chanel Chance Eau Tendre 100ml - NHN076570

+ Mùi hương đặc trưng :
- Hương đầu: Bưởi, hương hoa lài.
- Hương giữa: Hổ phách, iris.
- Hương cuối: Gỗ tuyết tùng và xạ hương trắng.

Lẻ: 215k/ Sỉ ib