Một kết hợp của niềm vui vẻ và sự tinh tế. Heat Rush đầy năng lượng, kích thích các giác quan, giống như Beyonce. Hương đầu của Brazil anh đào, cam đỏ, niềm đam mê trái cây note sorbet: màu vàng hổ phong lan, cam hoa dâm bụt Mango, xạ hương, hổ phách, gỗ tếch.