Nước Hoa Nam Joop Splash Some Like Fresh Siêu Thơm - NHN096890

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Nước Hoa Nam Joop Splash Some Like Fresh Siêu Thơm - NHN096890

- Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

- Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Hạ

- Hương Đầu: Ngò thơm, Mận Cassowary

- Hương giữa: Nước biển, Bạch đậu khấu

- Hương cuối: Hương Labdanum, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng

Lẻ: 249k/ Sỉ ib


TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Nước Hoa Nam Joop Splash Some Like Fresh Siêu Thơm - NHN096890

- Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

- Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Hạ

- Hương Đầu: Ngò thơm, Mận Cassowary

- Hương giữa: Nước biển, Bạch đậu khấu

- Hương cuối: Hương Labdanum, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng

Lẻ: 249k/ Sỉ ib