Mùi thơm tuyệt vời ko thể cưỡng lại được, hương thơm giữ cực kỳ lâu