Mcgraw bạc là một mùi thơm mà bắt cốt lõi của tim : gallant nào gợi cảm , cắt sạch chưa chắc chắn. Một thoáng mát , hương thơm hiện đại , McGraw bạc thể hiện khả năng của người nghệ sĩ vẫn thực sự trong khi masterfully cưỡi nhu cầu của một bối cảnh đô thị . Với hương đầu của các chất thơm chảy nước và lá xanh , các công thức phức tạp của Fougere gỗ này bao gồm các ghi chú giữa của hoa oải hương và hoa màu cam với một ấm , cơ sở quyến rũ của cỏ vetiver, xạ hương , gỗ đàn hương và nghệ tây .