Sản phẩm dài 17cm nặng 30gr, thích hợp câu ngừ, thu, nhồng.
Lưỡi câu kích thước lớn giúp chinh phục các loại cá dữ.