Microphone K kết nối điện thoại QC

- Hàng Order

- Kích thước: Chiều dài vs chiều rộng 170mm * 45mm * 16mm cao

- Bao gồm: Microphone, line splitter, chân máy, hệ thống treo thanh chống BOP bìa, cố định vào phần khung kim loại 

- Màu: Hồng, xanh, trắng

Lẻ: 552k/ Sỉ inbox

Microphone K kết nối điện thoại QC

- Hàng Order

- Kích thước: Chiều dài vs chiều rộng 170mm * 45mm * 16mm cao

- Bao gồm: Microphone, line splitter, chân máy, hệ thống treo thanh chống BOP bìa, cố định vào phần khung kim loại 

- Màu: Hồng, xanh, trắng

Lẻ: 552k/ Sỉ inbox