TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Jum Sọt Hở Lưng Dễ Thương 
- Thun Nhập mịn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m
- Màu: Xanh rêu
Lẻ: 460k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Jum Sọt Hở Lưng Dễ Thương 
- Thun Nhập mịn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m
- Màu: Xanh rêu
Lẻ: 460k/ Sỉ ib