Hàng hiệu Zara xách tay, vừa là ba lô vừa là túi xách. 
 Sỉ: 350k .      Lẻ: 400k
 Size 34cm x 30cm x 16cm . 
 Chỉ có 1 màu đen
Hàng hiệu Zara xách tay, vừa là ba lô vừa là túi xách. 
 Sỉ: 350k .      Lẻ: 400k
 Size 34cm x 30cm x 16cm . 
 Chỉ có 1 màu đen