Đầm yếm hoa suông dập ly 
 Hàng Qc 
 Sỉ: 220k           Lẻ: 320k
- Chất liệu: Tằm tuyết mịn đẹp mặc mát thấm hút mồ hôi,from chuẩn 
- Màu sắc: 3 hoa y hình
- Free size: Dưới 53kg
 Đầm yếm hoa suông dập ly 
 Hàng Qc 
 Sỉ: 220k           Lẻ: 320k
- Chất liệu: Tằm tuyết mịn đẹp mặc mát thấm hút mồ hôi,from chuẩn 
- Màu sắc: 3 hoa y hình
- Free size: Dưới 53kg