TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Xoè Cột Nơ 
- Thun Nhập mịn
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Đỏ, đen, hồng phấn
Lẻ: 460k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Xoè Cột Nơ 
- Thun Nhập mịn
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Đỏ, đen, hồng phấn
Lẻ: 460k/ Sỉ ib