TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Suông Bẹt Vai Trẻ Trung
- Chất boy Korea
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Hồng sen, đen
Lẻ: 470k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Suông Bẹt Vai Trẻ Trung
- Chất boy Korea
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Hồng sen, đen
Lẻ: 470k/ Sỉ ib