Đầm Ngủ Phi Bóng Nhật Bản
Mã sản phẩm: 10509
Màu sắc:  XANH / ĐỎ
Free size: Vòng ngực rộng đến >  110cm. Chiều dài > 83cm, Nách > 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông.

Chất liệu phi bóng

Sỉ: 168k                     Lẻ: 268k

Đầm Ngủ Phi Bóng Nhật Bản
Mã sản phẩm: 10509
Màu sắc:  XANH / ĐỎ
Free size: Vòng ngực rộng đến >  110cm. Chiều dài > 83cm, Nách > 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông.

Chất liệu phi bóng

Sỉ: 168k                     Lẻ: 268k