Đầm ngủ phi bóng, lá cành sen bể.

Mã: 10510.

 FREE SIZE: 45-70kg 

Màu: Y hình

Chất liệu: Lụa phi bóng

Sỉ:168k                  Lẻ: 268k

Đầm ngủ phi bóng, lá cành sen bể.

Mã: 10510.

 FREE SIZE: 45-70kg 

Màu: Y hình

Chất liệu: Lụa phi bóng

Sỉ:168k                  Lẻ: 268k