Đầm ngủ phi bóng, lá cành màu xanh.

Mã: 80713.

 FREE SIZE: 45-70kg 

Chất liệu: Lụa phi bóng

Màu: Y hình

Sỉ: 168k                     Lẻ: 268k

Đầm ngủ phi bóng, lá cành màu xanh.

Mã: 80713.

 FREE SIZE: 45-70kg 

Chất liệu: Lụa phi bóng

Màu: Y hình

Sỉ: 168k                     Lẻ: 268k