Đầm ngủ phi bóng hoa lá. Mã: 80674
Màu sắc: 2 mẫu y hình. 
Free size: Vòng ngực rộng đến >  110cm. Chiều dài > 83cm, Nách > 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông.
Chất liệu phi bóng

Sỉ:  168k         Lẻ:268k 

Đầm ngủ phi bóng hoa lá. Mã: 80674
Màu sắc: 2 mẫu y hình. 
Free size: Vòng ngực rộng đến >  110cm. Chiều dài > 83cm, Nách > 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông.
Chất liệu phi bóng

Sỉ:  168k         Lẻ:268k