Đầm ngủ phi bóng hình chim công
Mã sản phẩm: 91926
Màu sắc: 12 màu y hình
Free size: Vòng ngực rộng đến >  110cm. Chiều dài > 83cm, Nách > 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông.
Chất liệu phi lụa bóng

Sỉ:  168k                     Lẻ: 268k

Đầm ngủ phi bóng hình chim công
Mã sản phẩm: 91926
Màu sắc: 12 màu y hình
Free size: Vòng ngực rộng đến >  110cm. Chiều dài > 83cm, Nách > 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông.
Chất liệu phi lụa bóng

Sỉ:  168k                     Lẻ: 268k