Đầm ngủ phi bóng.

Mã: 80638.

FREE SIZE: 45-70KG

Màu: Y hình

Chất liệu: Lụa phi bóng

Sỉ:  168k                Lẻ: 268k

Đầm ngủ phi bóng.

Mã: 80638.

FREE SIZE: 45-70KG

Màu: Y hình

Chất liệu: Lụa phi bóng

Sỉ:  168k                Lẻ: 268k