Đầm ngủ phi bóng
Mã sản phẩm: 80636
Free size: Vòng ngực rộng đến 110cm. Chiều dài 83cm, Nách 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông. 
Chất liệu lụa phi bóng

Màu: Y hình

Sỉ:  168k                     Lẻ: 268k

Đầm ngủ phi bóng
Mã sản phẩm: 80636
Free size: Vòng ngực rộng đến 110cm. Chiều dài 83cm, Nách 50cm Vòng eo , Vòng mông, suông. 
Chất liệu lụa phi bóng

Màu: Y hình

Sỉ:  168k                     Lẻ: 268k