TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Hoạ Tiết Chiếc Lá 
- Thun Nhập dày mịn in 3D 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Y hình
Lẻ: 470k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Hoạ Tiết Chiếc Lá 
- Thun Nhập dày mịn in 3D 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Y hình
Lẻ: 470k/ Sỉ ib