TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Công Chúa Baby Cổ Tàu Hoa Đào

- Chất liệu: Thun nhập phối lưới

- Màu: Hồng sen, đỏ

- Size 5 : Dưới 25kg

- Size 7 : Dưới 30kg

- Size 9 : Dưới 37kg

Lẻ: 360k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Công Chúa Baby Cổ Tàu Hoa Đào

- Chất liệu: Thun nhập phối lưới

- Màu: Hồng sen, đỏ

- Size 5 : Dưới 25kg

- Size 7 : Dưới 30kg

- Size 9 : Dưới 37kg

Lẻ: 360k/ Sỉ ib