TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm cổ cách điệu cổ V
- Thun Nhập dày dặn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m
- Màu: Xanh rêu, đỏ
Lẻ: 440k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm cổ cách điệu cổ V
- Thun Nhập dày dặn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m
- Màu: Xanh rêu, đỏ
Lẻ: 440k/ Sỉ ib