TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Cẩm Tú Cầu Đính Nút Đồng Sang Trọng
- Mẫu D&G 2018 hót hòn họt ạ 
- Thun Nhập mịn in 3D 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Y hình
Lẻ: 470k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Cẩm Tú Cầu Đính Nút Đồng Sang Trọng
- Mẫu D&G 2018 hót hòn họt ạ 
- Thun Nhập mịn in 3D 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Y hình
Lẻ: 470k/ Sỉ ib