TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Body Đính Ngọc Trai
- Thun Nhập mịn phối ren 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Đen, hồng đậm, xanh ngọc
Lẻ: 480k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Body Đính Ngọc Trai
- Thun Nhập mịn phối ren 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Đen, hồng đậm, xanh ngọc
Lẻ: 480k/ Sỉ ib