TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Body Dễ Thương
- Thun Nhập dày mịn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Hồng da, đen
Lẻ: 460k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm Body Dễ Thương
- Thun Nhập dày mịn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m 
- Màu: Hồng da, đen
Lẻ: 460k/ Sỉ ib