TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm 2 Dây Hở Ngực Chéo Vai
- Thun Nhập dày mịn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m
- Màu: Đỏ, xanh rêu, xanh đậm
Lẻ: 460k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Đầm 2 Dây Hở Ngực Chéo Vai
- Thun Nhập dày mịn 
- Freesize 45-54kg cao 1,5-1,65m
- Màu: Đỏ, xanh rêu, xanh đậm
Lẻ: 460k/ Sỉ ib