CHÂN VÁY MIDI CỔ ĐIỂN 
Mã sản phẩm : Vn570 - Đen 
Chất liệu : Nhung 
Size : Free Size