Đây là bộ chén của DUTCH LADY hàng khuyến mãi từ sữa