BỘ ĐỘC QUYỀN 
BỘ 3 LV hộp về
 Cam kết loại 1 chất da đẹp khỏi chê
 Sỉ: 300k       Lẻ: 400k
 Màu: Hồng sen, kem, đỏ, trắng, tím, hồng phấn, đỏ đô, đen, xanh đậm
 BỘ ĐỘC QUYỀN 
BỘ 3 LV hộp về
 Cam kết loại 1 chất da đẹp khỏi chê
 Sỉ: 300k       Lẻ: 400k
 Màu: Hồng sen, kem, đỏ, trắng, tím, hồng phấn, đỏ đô, đen, xanh đậm