BỘ ĐỘC QUYỀN 
BỘ 3 GÂN KHOÁ GẬP
 Cam kết loại 1 chất da đẹp khỏi chê
 Màu: Tím, xanh ngọc, đỏ, xanh đậm, kem, đen, hồng phấn, đỏ đô, xám, trắng
 Sỉ: 320k      Lẻ: 420k
 BỘ ĐỘC QUYỀN 
BỘ 3 GÂN KHOÁ GẬP
 Cam kết loại 1 chất da đẹp khỏi chê
 Màu: Tím, xanh ngọc, đỏ, xanh đậm, kem, đen, hồng phấn, đỏ đô, xám, trắng
 Sỉ: 320k      Lẻ: 420k