BỘ ĐỘC QUYỀN 
BỘ 3 BA LÔ VÀ TÚI
 Size Balo 28*35, Túi trung 25, Ví 18
 Cam kết loại 1 chất da đẹp khỏi chê
 Màu: Đỏ đô, nâu, xanh đen, tím, đen
 Sỉ: 320k        Lẻ: 420k
BỘ ĐỘC QUYỀN 
BỘ 3 BA LÔ VÀ TÚI
 Size Balo 28*35, Túi trung 25, Ví 18
 Cam kết loại 1 chất da đẹp khỏi chê
 Màu: Đỏ đô, nâu, xanh đen, tím, đen
 Sỉ: 320k        Lẻ: 420k