Tên sản phẩm balo nữ da bóng cá tính Mã: TX1366 - XANH
  TX1366 - XANH
Giá sản phẩm 190000
Cân nặng 400
Chất liệu  
Nội Dung

Ngang x Cao x Rộng = 23cm x 27cm x 9cm


Tên sản phẩm balo nữ da bóng cá tính Mã: TX1366 - XANH
  TX1366 - XANH
Giá sản phẩm 190000
Cân nặng 400
Chất liệu  
Nội Dung

Ngang x Cao x Rộng = 23cm x 27cm x 9cm