Tên sản phẩm balô nữ bông hoa chuột mickey Mã: TX1216 - XANH NHẠT
  TX1216 - XANH NHẠT
Giá sản phẩm 160000
Cân nặng 300
Chất liệu  
Nội Dung

Ngang x Cao x Rộng = 24cm x 31cm x 11cm


Tên sản phẩm balô nữ bông hoa chuột mickey Mã: TX1216 - XANH NHẠT
  TX1216 - XANH NHẠT
Giá sản phẩm 160000
Cân nặng 300
Chất liệu  
Nội Dung

Ngang x Cao x Rộng = 24cm x 31cm x 11cm