Tên sản phẩm balo đính hạt noleya fashion Mã: TX1443 - ĐEN
  TX1443 - ĐEN
Giá sản phẩm 240000
Cân nặng 680
Chất liệu  
Nội Dung

Ngang x Cao x Rộng = 26cm x 32cm x 10cm


Tên sản phẩm balo đính hạt noleya fashion Mã: TX1443 - ĐEN
  TX1443 - ĐEN
Giá sản phẩm 240000
Cân nặng 680
Chất liệu  
Nội Dung

Ngang x Cao x Rộng = 26cm x 32cm x 10cm