Tên sản phẩm balô dạo phố đầu lâu Mã: TX1258
  TX1258
Giá sản phẩm 290000
Cân nặng 650
Chất liệu  
Nội Dung

 dài 43 cm+rộng 29 cm+cao 9 cm

 

Tên sản phẩm balô dạo phố đầu lâu Mã: TX1258
  TX1258
Giá sản phẩm 290000
Cân nặng 650
Chất liệu  
Nội Dung

 dài 43 cm+rộng 29 cm+cao 9 cm