Balo 2 ngăn rời, có thể đeo chéo, chất liệu da đẹp