Tên sản phẩm balô 3d kingkong rằn ri Mã: TX1334
  TX1334
Giá sản phẩm 290000
Cân nặng 520
Chất liệu  
Nội Dung dài 43 cm+rộng 31 cm+cao 7 cm

Tên sản phẩm balô 3d kingkong rằn ri Mã: TX1334
  TX1334
Giá sản phẩm 290000
Cân nặng 520
Chất liệu  
Nội Dung dài 43 cm+rộng 31 cm+cao 7 cm