Ba lo Channel ba râu việt
 Size: 18cm 
 Màu: Đen, xám, trắng, đỏ, tím môn
 Sỉ: 180k        Lẻ: 280k
Ba lo Channel ba râu việt
 Size: 18cm 
 Màu: Đen, xám, trắng, đỏ, tím môn
 Sỉ: 180k        Lẻ: 280k