Áo sinh nhiệt giảm mỡ Hot SHAPER

Công dụng của Áo sinh nhiệt giảm mỡ Hot SHAPER
- Giúp bạn giảm cân
- Tối đa hóa các thói quen tập thể dục
- Slims eo bụng và thắt chặt bụng
- Tăng nhiệt độ cơ thể của bạn
- Cải thiện tổng thể tốt được của bạn
Đặc điểm :
- Thúc đẩy giảm cân : Chất liệu Neotex cấp bằng sáng chế bảo nhiệt độ cơ thể và kích thích mồ hôi khi tập thể  dục. Thiết kế mang tính cách mạng của nó sẽ giúp bạn đạt được kết quả nhanh hơn và dễ dàng hơn .
- Bên ngoài vẫn khô : Đó là chất liệu đặc biệt làm tăng nhiệt độ cơ thể và hấp thụ mồ hôi để bạn luôn khô ở  bên ngoài.
- Chất liệu : Thoải mái, nhẹ , khuôn mẫu vải co giãn và di chuyển với cơ thể của bạn khi thực hiện bất kỳ hoạt  động . Nó sẽ rất tốt và phù hợp với bất kỳ sự kết hợp của ngọn workout hoặc thậm chí có thể được đeo dưới  quần áo hàng ngày.

Sỉ:   165k                     Lẻ: 265k

Áo sinh nhiệt giảm mỡ Hot SHAPER

Công dụng của Áo sinh nhiệt giảm mỡ Hot SHAPER
- Giúp bạn giảm cân
- Tối đa hóa các thói quen tập thể dục
- Slims eo bụng và thắt chặt bụng
- Tăng nhiệt độ cơ thể của bạn
- Cải thiện tổng thể tốt được của bạn
Đặc điểm :
- Thúc đẩy giảm cân : Chất liệu Neotex cấp bằng sáng chế bảo nhiệt độ cơ thể và kích thích mồ hôi khi tập thể  dục. Thiết kế mang tính cách mạng của nó sẽ giúp bạn đạt được kết quả nhanh hơn và dễ dàng hơn .
- Bên ngoài vẫn khô : Đó là chất liệu đặc biệt làm tăng nhiệt độ cơ thể và hấp thụ mồ hôi để bạn luôn khô ở  bên ngoài.
- Chất liệu : Thoải mái, nhẹ , khuôn mẫu vải co giãn và di chuyển với cơ thể của bạn khi thực hiện bất kỳ hoạt  động . Nó sẽ rất tốt và phù hợp với bất kỳ sự kết hợp của ngọn workout hoặc thậm chí có thể được đeo dưới  quần áo hàng ngày.

Sỉ:   165k                     Lẻ: 265k