Áo Khoác Dạ Thu Đông Fom Dài Sang Trọng

- Mã số: AK8005

- Màu: Đỏ đô, Xám

- Size :

   + S: Vòng ngực ( 90cm ), Vòng eo ( 76cm ), Vòng mông ( 96cm ), Dài tay ( 56cm ), Dài áo ( 98cm), Ngang vai ( 37cm )

   + M: Vòng ngực ( 94cm ), Vòng eo ( 80cm ), Vòng mông ( 100cm ), Dài tay ( 57cm ), Dài áo ( 99cm), Ngang vai ( 38cm )

   + L: Vòng ngực ( 98cm ), Vòng eo ( 84cm ), Vòng mông ( 104cm ), Dài tay ( 58cm ), Dài áo ( 100cm), Ngang vai ( 39cm )

   + XL: Vòng ngực ( 102cm ), Vòng eo ( 88cm ), Vòng mông ( 108cm ), Dài tay ( 59cm ), Dài áo ( 101cm), Ngang vai ( 41cm )

   + XXL: Vòng ngực ( 104cm ), Vòng eo ( 92cm ), Vòng mông ( 112cm ), Dài tay ( 60cm ), Dài áo ( 102cm), Ngang vai ( 42.5cm )

- CHẤT LIỆU : DẠ LÌ LOẠI 1

- Trọng lượng (g): 680

Sỉ: 840k                                  Lẻ: 1080k

Áo Khoác Dạ Thu Đông Fom Dài Sang Trọng

- Mã số: AK8005

- Màu: Đỏ đô, Xám

- Size :

   + S: Vòng ngực ( 90cm ), Vòng eo ( 76cm ), Vòng mông ( 96cm ), Dài tay ( 56cm ), Dài áo ( 98cm), Ngang vai ( 37cm )

   + M: Vòng ngực ( 94cm ), Vòng eo ( 80cm ), Vòng mông ( 100cm ), Dài tay ( 57cm ), Dài áo ( 99cm), Ngang vai ( 38cm )

   + L: Vòng ngực ( 98cm ), Vòng eo ( 84cm ), Vòng mông ( 104cm ), Dài tay ( 58cm ), Dài áo ( 100cm), Ngang vai ( 39cm )

   + XL: Vòng ngực ( 102cm ), Vòng eo ( 88cm ), Vòng mông ( 108cm ), Dài tay ( 59cm ), Dài áo ( 101cm), Ngang vai ( 41cm )

   + XXL: Vòng ngực ( 104cm ), Vòng eo ( 92cm ), Vòng mông ( 112cm ), Dài tay ( 60cm ), Dài áo ( 102cm), Ngang vai ( 42.5cm )

- CHẤT LIỆU : DẠ LÌ LOẠI 1

- Trọng lượng (g): 680

Sỉ: 840k                                  Lẻ: 1080k