TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Áo Khoác Dạ Mùa Đông

- Sản Phẩm MaDe In Việt Nam
- Hàng Shop Cao Cấp 
- Mã số: AK8004
- Màu: Đỏ đô, vàng nâu, đỏ cam
- Chất Liệu : Dạ Lì
- Size :S,M,L,XL,XXL
+ S: ( Vòng ngực: 91cm, 
Vòng eo: 72cm, Vòng mông: 93cm, Dài tay: 56cm, Dài áo: 79cm, Ngang vai: 37cm)
+ M: ( Vòng ngực: 95cm, 
Vòng eo: 76cm, Vòng mông: 97cm, Dài tay: 57cm, Dài áo: 80cm, Ngang vai: 38cm) 
+ L: ( Vòng ngực: 99cm, 
Vòng eo: 80cm, Vòng mông: 101cm, Dài tay: 58cm, Dài áo: 81cm, Ngang vai: 39cm)
+ XL: ( Vòng ngực: 103cm, 
Vòng eo: 84cm, Vòng mông: 105cm, Dài tay: 59cm, Dài áo: 82cm, Ngang vai: 41cm)
+ XXL: ( Vòng ngực: 107cm, 
Vòng eo: 88cm, Vòng mông: 109cm, Dài tay: 60cm, Dài áo: 83cm, Ngang vai: 42cm)
Lẻ: 880k/ Sỉ ib

TUYỂN CTV, SỈ SL LỚN VS NHỎ

Áo Khoác Dạ Mùa Đông

- Sản Phẩm MaDe In Việt Nam
- Hàng Shop Cao Cấp 
- Mã số: AK8004
- Màu: Đỏ đô, vàng nâu, đỏ cam
- Chất Liệu : Dạ Lì
- Size :S,M,L,XL,XXL
+ S: ( Vòng ngực: 91cm, 
Vòng eo: 72cm, Vòng mông: 93cm, Dài tay: 56cm, Dài áo: 79cm, Ngang vai: 37cm)
+ M: ( Vòng ngực: 95cm, 
Vòng eo: 76cm, Vòng mông: 97cm, Dài tay: 57cm, Dài áo: 80cm, Ngang vai: 38cm) 
+ L: ( Vòng ngực: 99cm, 
Vòng eo: 80cm, Vòng mông: 101cm, Dài tay: 58cm, Dài áo: 81cm, Ngang vai: 39cm)
+ XL: ( Vòng ngực: 103cm, 
Vòng eo: 84cm, Vòng mông: 105cm, Dài tay: 59cm, Dài áo: 82cm, Ngang vai: 41cm)
+ XXL: ( Vòng ngực: 107cm, 
Vòng eo: 88cm, Vòng mông: 109cm, Dài tay: 60cm, Dài áo: 83cm, Ngang vai: 42cm)
Lẻ: 880k/ Sỉ ib