Điều kiện tham gia đấu giá

Điều kiện tham gia đấu giá


Để bảo đảm quá trình giao dịch đấu giá online minh bạch, an toàn và tin cậy cho cả người bán và người mua, Chợ đấu giá đưa ra một số quy định bắt buộc đối với những thành viên khi bước vào đặt giá cho một sản phẩm như sau:

Đối với thành viên tham gia đấu giá:

 - Để tham gia đấu giá các sản phẩm tại chodaugia.com.vn bạn phải thành viên của Chợ Đấu Giá
 - Chỉ tham gia đấu giá với các sản phẩm bạn thật sự muốn có sản phẩm đó
 - Người thắng cuộc được giá yêu cầu phải thanh toán cho sản phẩm mình đã thắng đấu giá
 - Không cố tính tham gia đấu giá để phá hoại cuộc đấu giá của người bán.
 - Nếu tham giá đấu giá thắng cuộc nhiều lần mà không thực hiện việc mua hàng sẽ bị khóa thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn (tùy mức độ vi phạm)

Đối với thành viên bán hàng đấu giá:

 - Đăng bán các sản phẩm đấu giá cần cung cấp hình ảnh thật của sản phẩm
 - Cung cấp trung thực đầy đủ thông tin và hiện trạng của sản phẩm được bán đấu giá
 - Khi cuộc đấu giá kết thúc thành công có trách nhiệm giao đúng sản phẩm đã niêm yết khi đấu giá
 - Không lôi kéo người quen tham gia đấu giá để đẩy giá sản phẩm của mình lên trên mức thực tế
 - Có trách nhiệm thực hiện giao dịch và chịu trách nhiệm về sản phẩm đấu giá của mình

dau gia online