Tôi có thể nhận hàng rồi thanh toán được không?

Tôi có thể nhận hàng rồi thanh toán được không?


Các sản phẩm bán bởi Chợ Đấu Giá chúng tôi yêu cầu khách hàng thanh toán trước tối thiểu 30%, từ đó Chợ Đấu Giá mới có cơ sở giao hàng cho bạn, khi nhận hàng sẽ thanh toán 70% còn lại cho nhận viên giao hàng hoặc đơn vị chuyển phát nhanh

Các sản phẩm bán bởi cá nhân khác tại Chợ Đấu Giá có thể chấp nhận hình thức giao hàng thu tiền.